1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Huis Trompenburg by D. Zandstra

Want to add this gigapan to your favorites? Log In or Sign Up now.

Log In now to add this Gigapan to a group gallery.

About This Gigapan

Toggle
Taken by
D. Zandstra D. Zandstra
Explore score
1
Print Pricing
$6.00 to $1,047.00
Size
1.33 Gigapixels
Views
1619
Date added
May 23, 2013
Date taken
May 05, 2013
Gear

Gigapan Epic Pro

Nikon D700

Categories
architectural, cityscapes, landscape
Galleries
Competitions
Tags
Description

Huis Trompenburg te 's Gravenland
*
Anno 1654 als "Hooge Dreuvik"
Herbouwd: 1684 als "Syllisburg"
*
*
Het huidige huis is vermoedelijk gebouwd door Daniël Stalpaert voor admiraal Cornelis Tromp. (Hij was de zoon van de legendarische admiraal Maarten Harpertsn Tromp.) Het huis behoort tot de top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten.
*
De opzet van het huis, toen de “Hooge Dreuvik” geheten, dateert uit 1654. De opdrachtgever was Joan van Hellemondt, de eerste echtgenoot van Tromps vrouw Margaretha van Raephorst.
*
In het rampjaar 1672 is het huis uit wraak door de Fransen vernield. Cornelis Tromp had nogal wat zeeslagen van de Fransen gewonnen en had geweigerd de brandschatting van 3500 gulden te betalen.. Tussen 1675 en 1684 is Trompenburg herbouwd. Na zijn verheffing in de Deense adelstand (1677), door de Deense koning Christiaan V van Denemarken, is Tromp het huis vanaf 1678 "Syllisburg" gaan noemen naar zijn adellijke titel "Graaf van Syllisburg"
*
De ingang is aan de achterzijde. Het huis is van buiten deels met hout bekleed. Het interieur is nog intact. In de fraaie koepelzaal zijn schilderingen van de vier werelddelen, die in 17e eeuw werden onderscheide, en van de zeeslagen die Tromp heeft geleverd te zien. Aan de buitenzijde is een omgang ronde kelder gemaakt. In de nissen staan Flora, Bacchus, Ceres en Pluto. Aan het water staat, naar de weg toegekeerd, een beeld van Fama. Trompenburg is niet vrij toegankelijk, maar wel zijn er maandelijks rondleidingen. Het huis is eigendom van de rijksgebouwendienst.
*
Van 2006 - 2011 stond Huis Trompenburg ter beschikking van het Rijksmuseum te Amsterdam. Er werden lezingen, kleine conferenties en exposities gehouden. Sinds juni 2012 wordt het gebruikt voor besloten bijeenkomsten van het Nederlands Instituut voor Kennisoverdracht.
*
*
*
House Trompenburg 's Gravenland
*
Anno 1654 as "Hooge Dreuvik"
Rebuilt: 1684 "Syllisburg"
*
The present house was probably built by Daniel Stalpaert for Admiral Cornelis Tromp. (He was the son of the legendary Admiral Maarten Tromp Harpertsn.) The house belongs to the top 100 of the Dutch UNESCO monuments.
*
The design of the house, when the "Hooge Dreuvik" called, dates from 1654. The client was Joan of Hellemondt, the first husband of Tromp's wife Margaret of Raephorst.
*
In 1672 the house was destroyed in retaliation by the French. Cornelis Tromp had some battles of the French won and had refused to pay .. the fire estimate of 3500 guilders Between 1675 and 1684 Trompenburgstraat rebuilt. After his elevation to the Danish nobility (1677), by the Danish King Christian V of Denmark's Tromp the house from 1678 "Syllisburg" to call to his titled "Count of Syllisburg"
*
The entrance is at the rear. The house is partly covered with wood outside. The interior is still intact. In the beautiful domed hall are paintings of the four continents, which were in 17th century under asunder, and the battles that Tromp has made to see. On the outside is a circular relationship basement made​​. In the niches are Flora, Bacchus, Ceres and Pluto. At the water state, turned to the road, a picture of Fama. Trompenburg is not freely accessible, but there are monthly tours. The house is owned by the Government Buildings Agency.
*
From 2006 - 2011 House Trompenburg was available from the Rijksmuseum in Amsterdam. There were lectures, small conferences and exhibitions. Since June 2012, it is used for private meetings of the Dutch Institute for Knowledge.


Gigapan Comments (0)

Toggle Minimize gigapan_comment

Where in the World is this GigaPan?

Toggle

Member Log In