1. Skip to navigation
 2. Skip to content
 3. Skip to sidebar


Snapshots

 1. Gkoura

  Snapshot Title: Gkoura
  Taken by: Kostas Vassiliou

  Image: Tymfi & Smolikas from Mitsikeli top
  Image Owner: Kostas Vassiliou



  Description:

  Gkoura peak



 2. Stourps

  Snapshot Title: Stourps
  Taken by: Kostas Vassiliou

  Image: Tymfi & Smolikas from Mitsikeli top
  Image Owner: Kostas Vassiliou



  Description:

  Stouros



 3. Vikos gorge

  Snapshot Title: Vikos gorge
  Taken by: Kostas Vassiliou

  Image: Tymfi & Smolikas from Mitsikeli top
  Image Owner: Kostas Vassiliou



  Description:

  Vikos gorge



 4. Astraka

  Snapshot Title: Astraka
  Taken by: Kostas Vassiliou

  Image: Tymfi & Smolikas from Mitsikeli top
  Image Owner: Kostas Vassiliou



  Description:

  Astraka peak



 5. Smolikas

  Snapshot Title: Smolikas
  Taken by: Kostas Vassiliou

  Image: Tymfi & Smolikas from Mitsikeli top
  Image Owner: Kostas Vassiliou



  Description:

  Smolikas peaks