1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


The third gate of Alba Iulia citadel (outside), Alba Iulia, Romania (November 14, 2011) by Calin Suteu

Want to add this gigapan to your favorites? Log In or Sign Up now.

Log In now to add this Gigapan to a group gallery.

About This Gigapan

Toggle
Taken by
Calin Suteu Calin Suteu
Explore score
1
Size
1.00 Gigapixels
Views
1129
Date added
Nov 14, 2011
Date taken
Nov 14, 2011
Categories
 
Galleries
Competitions
Tags
Description

(EN) | The most important and imposing of the citadel’s gates, the third gate, is placed in the middle of the wall curtain between the St. Capistrano and St. Eugene bastions and it is considered to be the main entrance. The edifice bears a great collection of figurative decors, battle scenes, weapons, flags and heraldry. It is constructed on four main pylons and eight pilasters that sustain arches above the three entrances. Rich in decorations, the gate is considered to be a representative monument for baroque style sculpture in Transylvania. The gate is crowned with the statue of Emperor Carol VI on the horse, framed by the statues of Turkish prisoners, some trampled under the hoofs of a triumphant horse. Underneath the statue base a small room was created, a cell that held the main leader of the peasant riot of 1784-5, Horea, before his execution. The frontispiece bears the emblem of the House of Austria, a two-headed eagle bearing on his chest the emblem of Transylvania. The main four panels depict scenes of the military events at the time of the construction of the citadel: the nomination of Eugene of Savoy as general of the army, the goddess Nike handing him the model of the citadel (on the exterior side) and the charge of the imperial cavalry and that of the infantry on Turkish army and artillery respectively (on the inner side). Above the inner frontispiece there are the statues of four great virtues: Abundance, Wisdom, Moderation and Strength. (www.apulum.ro Will open in a new tab or window)RO) | Cea mai importantă şi mai impunătoare dintre porţile cetăţii, Poarta a III-a, este aşezată în mijlocul curtinei formate de bastioanele Sf. Eugen şi Sf. Capistrano şi asigură intrarea în fortăreaţa propriu-zisă. Edificiul prismatic poartă un bogat decor figurativ, antropomorf, zoomorf şi vegetal alcătuit din scene de luptă, arme, steaguri, trofee, blazoane şi care îmbracă antablamente şi câmpuri, subliniind prin relieful plat al redărilor, volumul trupurilor tensionate ale atlanţilor. Are 4 piloni şi 8 pilaştri care susţin bolţile şi arcadele celor trei intrări. Bogat ornamentată, ea este considerată ca reprezentativă pentru sculptura barocă din Transilvania. Poarta este încoronată de statuia ecvestră a împăratului Carol al VI-lea, în timpul căruia s-a construit cetatea. Soclul statuii este încadrat de imaginile unor prizonieri turci ce cad îngroziţi sub copitele calului împăratului triumfător. În soclul statuii lui Carol al VI-lea se afla o mică încăpere în care a fost întemniţat la 2 ianuarie 1785 Horea, principalul conducător al marii răscoale din 1784-1785. Pe cornişă apare reprezentată stema Austriei, vulturul bicefal, având pe piept stema Transilvaniei. Cele patru panouri principale sunt inspirate de ambianţa politico-militară a epocii în care s-a construit cetatea şi înfăţişează: Investirea lui Eugeniu de Savoia comandant al oştirii, Zeiţa Victoria dăruind lui Eugeniu de Savoia macheta cetăţii - la exterior şi Şarja cavaleriei creştine şi Atacul infanteriei imperiale asupra artileriei otomane - la interior. Deasupra faţadei interioare sunt prezente patru statui simbolizând marile virtuţi : Abundenţa, Înţelepciunea, Cumpătarea şi Forţa. (www.apulum.ro Will open in a new tab or window)See also: gigapan.org/gigapans/66203/ and gigapan.org/gigapans/68940/


Gigapan Comments (0)

Toggle Minimize gigapan_comment
The GigaPan EPIC Series, Purchase an GigaPan EPIC model and receive GigaPan Stitch complimentary

Where in the World is this GigaPan?

Toggle

Member Log In